Thạch Hà tuyển dụng 6 bác sỹ, 3 giáo viên

UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng 6 viên chức Trung tâm Y tế, 3 giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Thạch Hà

UBND huyện Thạch Hà thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

a) Trung tâm Y tế huyện: 6 bác sĩ hạng III, trong đó: Bác sĩ đa khoa (y khoa): 5 người; bác sĩ răng hàm mặt: 1 người.

b) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện: 3 giáo viên hạng III, trong đó: giáo viên Ngữ văn: 1 người; giáo viên Lịch sử: 1 người; giáo viên Hóa học: 1 người.

2. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, bắt đầu từ ngày 24/8/2022.

3. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Tuyển dụng viên chức Trung tâm Y tế huyện:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, tổ 9, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

b) Tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên:

Phòng Nội vụ, UBND huyện Thạch Hà, số 83, đường Lý Tự Trọng, thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức phỏng vấn.

5. Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, phiếu đăng ký dự tuyển và các nội dung liên quan được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện; phát sóng trên hệ thống truyền thanh huyện; niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc của UBND huyện và nơi tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện Thạch Hà (qua Phòng Nội vụ, SĐT: 0912600968) để được hướng dẫn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khoa

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tuyen-dung-tuyen-sinh/thach-ha-tuyen-dung-6-bac-sy-3-giao-vien/236503.htm