Thạch Hà phấn đấu gieo trồng hơn 1.000 ha cây trồng vụ đông

Vụ đông năm 2023, toàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) phấn đấu gieo trồng 1.008 ha các loại cây trồng.

UBND huyện Thạch Hà triển khai đề án sản xuất vụ đông 2023 vào sáng 7/9.

UBND huyện Thạch Hà triển khai đề án sản xuất vụ đông 2023 vào sáng 7/9.

Theo đó, diện tích cây ngô lấy hạt, phấn đấu gieo trồng 90 ha, năng suất 30 tấn/ha, sản lượng 270 tấn; diện tích cây khoai lang 168 ha, năng suất 70 tạ/ha, sản lượng 1.176 tấn; trồng mới 10,4 ha hoa, cây cảnh; gieo trồng 740 ha rau, củ, quả thực phẩm, năng suất 68 tạ/ha, sản lượng 5.032 tấn.

Đối với nấm ăn và nấm dược liệu, Thạch Hà đặt mục tiêu đạt diện tích lán trại 5.000 m2; sản lượng 40 tấn (14 tấn sản phẩm nấm mộc nhĩ khô; 25,6 tấn sản phẩm nấm sò tươi; 0,4 tấn sản phẩm nấm linh chi khô).

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung cải tạo, chỉnh trang và phát triển kinh tế vườn; phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch 2.000 vườn năm 2023. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất rau củ quả, cam, bưởi tập trung xây dựng hồ sơ cấp mã số vùng trồng trọt; phấn đấu từ nay đến cuối năm có 4 cơ sở được cấp mã vùng tại xã Thạch Liên, Thạch Ngọc, Nam Điền, Thạch Lạc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thu hoạch lúa hè thu tại xã Thạch Trị (Thạch Hà) vào chiều 5/9/2023.

Để việc triển khai sản xuất vụ đông năm 2023 đạt hiệu quả, Thạch Hà tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung đề án; quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, tổ chức sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi giá trị, liên kết chặt chẽ nông dân với nhau, nông dân với các doanh nghiệp tiêu thụ thông qua các hợp đồng nhằm tạo ra thị trường tiêu thụ sản phẩm vụ đông ổn định, có lợi cho nông dân, doanh nghiệp.

Tập trung quản lý nhà nước và xử lý nghiêm các sai phạm trong sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn; ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, nhân rộng các mô hình an toàn theo các tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ...

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nong-nghiep/thach-ha-phan-dau-gieo-trong-hon-1-000-ha-cay-trong-vu-dong/253884.htm