Tết Trung thu Việt - Hàn

    Gốc

    (HNM) - Trong 3 ngày 21 đến 23-9, tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đã diễn ra chương trình Trung thu 2007: Ngày hội văn hóa Việt - Hàn. Đây là lần đầu tiên Tết Trung thu của Hàn Quốc được đồng giới thiệu với Tết Trung thu của Việt Nam.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/145051