Tết Thầy

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Ngày Tết đối với những người thầy cô giáo, cũng sẽ bớt đi nhiều thiếu thốn nếu họ còn nhận được sự tôn sư trọng đạo và những tấm lòng thành của học trò.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200904/20090121223327.aspx