TCR công bố lãi 19,406 tỷ đồng trong 7 tháng/2008

    Gốc

    TCR vừa công bố kết quả hoạt động kinh tháng 7/2008 và 7 tháng đầu năm....

      Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/20080917092927894P0C7/tcr-cong-bo-lai-19406-ty-dong-trong-7-thang2008.htm