Tay trong tay

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Khi tôi nhìn xuống tay mình, câu trả lời trở nên rõ ràng: Bàn tay tôi và bàn tay chồng tôi đang đan vào nhau. Chồng tôi vẫn thường làm thế mỗi khi chúng tôi ngồi bên cạnh nhau.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/223436.asp