Tàu bay dạng khí cầu tốc độ 100 km/h

Tàu bay dạng khí cầu AS700 của Trung Quốc có trọng lượng cất cánh tối đa 4.150 kg, tầm bay tối đa 700 km và tốc độ 100 km/h.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/tau-bay-dang-khi-cau-toc-do-100-km-h-ar862393.html