Tập trung xây dựng đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Chiều 19-4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị nghe các cơ quan báo cáo xây dựng đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025).

Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình và Trung tướng Phạm Trường Sơn. Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) cho biết, sau khi khảo sát thực địa, Cục Quân huấn đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2025) của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Tổng Tham mưu và gửi xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, một số ý kiến tham gia đề nghị chỉnh lý về câu từ, bổ sung nhiệm vụ đã được tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh đề án.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp quan trọng khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước; sự phát triển lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 50 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây chính là dịp biểu dương sức mạnh của LLVT nhân dân, tinh thần đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Quân huấn rà soát kỹ, chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm. Sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương nhất trí thông qua sẽ gửi xin ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, hoàn chỉnh đề án trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn kiện diễu binh, diễu hành; kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện đề án; kế hoạch tập huấn, huấn luyện, luyện tập; kế hoạch sơ duyệt, tổng duyệt để các cơ quan, đơn vị có cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên ngành, yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào dự thảo đề án, kế hoạch tổ chức lực lượng thực hiện Đề án tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025) của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức kiểm tra, lựa chọn các đồng chí cán bộ, chiến sĩ; dân quân tự vệ có đủ tiêu chuẩn về chính trị, ngoại hình tham gia các khối diễu binh... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nhiệm vụ cho các lực lượng xác định ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Tin, ảnh: DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/tap-trung-xay-dung-de-an-to-chuc-dieu-binh-dieu-hanh-trong-le-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-773449