Tập trung triển khai tốt các hoạt động 'Tháng Công nhân' năm 2024

Chiều 19/4, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động công đoàn quý 1.

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực, lãnh đạo các ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo, cán bộ công đoàn chuyên trách các công đoàn cấp trên cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Trong quý 1, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đạt kết quả tích cực: Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hơn 2 tỷ đồng cho các công đoàn cấp trên cơ sở thăm hỏi, tặng quà Tết cho 3.448 đoàn viên, lao động có hoàn cảnh khó khăn; 13/15 công đoàn cấp trên cơ sở và 444 công đoàn cơ sở tổ chức chương trình “Tết sum vầy, Xuân chia sẻ” để chăm lo Tết cho hàng chục ngàn đoàn viên, lao động; có 1.854 đoàn viên đăng ký tham gia chương trình “Chợ Tết công đoàn” theo hình thức online…

Thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Lào Cai lần thứ 17, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến nay đã hỗ trợ sửa nhà, làm nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 24 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí hỗ trợ 760 triệu đồng.

Trong 3 tháng đầu năm, các cấp công đoàn tuyên truyền, kết nạp 121 đoàn viên, thành lập 6 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại biểu đã làm rõ kết quả đã đạt được trong quý 1, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong quý 2; cho ý kiến vào dự thảo Quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đặng Đình Chung phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2.

Quý 2 năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung phối hợp, tổ chức tốt các hoạt động của "Tháng Công nhân" gắn với "Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết” và “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”. Trong đó, quan tâm phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức đối thoại với người lao động; tuyên truyền, đôn đốc công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện Công an tỉnh Lào Cai khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh và Công an tỉnh Lào Cai đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2018 – 2023. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai trao một số danh hiệu thi đua năm 2023 cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tap-trung-trien-khai-tot-cac-hoat-dong-thang-cong-nhan-nam-2024-post383017.html