Tập đoàn ôtô DaimlerChrysler đổi tên thành Daimler

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 4/10, các cổ đông của tập đoàn ôtô từng đứng vị trí thứ 5 thế giới đã bỏ phiếu tán thành việc đổi tên, sau khi bán phân nhánh của mình là Chrysler. Như vậy, Daimler sẽ sở hữu các thương hiệu Mercedes-Benz, Smart và Maybach.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=35&NewsId=26780