Tập đoàn Farglory mong muốn đầu tư vào thị trường BĐS TP HCM

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Mong muốn đầu tư hợp tác với thành phố trong các lĩnh vực như: xây dựng trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khách sạn và văn phòng làm việc...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/04/09/114232/7220