Tạo tế bào máu người trong chuột

    Gốc

    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard và Bệnh viện nhi Boston (Mỹ) lần đầu tiên thành công khi sử dụng tế bào người để tạo ra các tế bào máu mới ở chuột.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/7/22/251813.tno