Tạo ra bò con từ tế bào đông lạnh

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Từ những tế bào được trữ lạnh trong thời gian dài, lần đầu tiên các nhà khoa học VN đã sử dụng kỹ thuật mới nhất để tạo ra 4 con bò con bằng xương bằng thịt

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090401104338482P0C1038/tao-ra-bo-con-tu-te-bao-dong-lanh.htm