Tạo cơ chế, chính sách trong đào tạo cử nhân khoa học tài năng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng của Trường đại học Khoa học Tự nhiên sau mười năm hoạt động đã trở thành điểm sáng về đào tạo đại học bậc cử nhân không những trong Đại học Quốc gia Hà Nội mà cả trong toàn quốc và có được uy tín nhất định trên trường quốc tế.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106333&sub=74&top=41