Tạo chuyển biến trong văn hóa công sở

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trách nhiệm, đúng mực hơn - đó là cảm nhận chung sau gần một tháng thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính ở Hà Nội. Tuy nhiên, tại nhiều cơ quan, vẫn thiếu sự niềm nở của công chức, viên chức khi phục vụ người dân.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106752&sub=127&top=39