Tạo chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua

    Gốc

    (HNM) - UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, báo, đài của TP, UBMTTQ, các đoàn thể TP triển khai thực hiện Đề án “Thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008)” của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND TP về việc kỷ niệm trên.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/170378