Tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Công thương cho biết năm 2008, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 63 tỷ USD, tăng hơn 29,5% so với năm 2007. Đây là năm đầu tiên Việt Nam có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao hơn nhập khẩu.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/192364