Tăng lương, công nhân có đổi đời?

    Gốc

    Mức lương tối thiểu dự kiến sẽ tăng. Những người lạc quan thở phào “chắc là công nhân nghèo đỡ khổ”...

      Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=3989199d9965cb&page=category