Tăng cường kết nối, tiêu thụ nông sản cho người dân

Nhằm tạo đầu ra cho nông sản của người dân, thời gian qua, UBND H.Vĩnh Cửu đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tham gia các hội nghị kết nối giao thương, tiêu thụ nông sản do các sở, ngành tổ chức.

Qua các chương trình kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, một số HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ nông sản tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Dầu Giây; ký hợp đồng bao tiêu nông sản xoài, bưởi, rau giữa Công ty CP Bất động sản Thống Nhất với các HTX, tổ hợp tác. Đến nay, trên địa bàn H.Vĩnh Cửu có 7 đơn vị ký hợp đồng liên kết, tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, do chưa thống nhất về giá và phương thức thu mua nên việc tiêu thụ nông sản vẫn còn một số khó khăn. Hiện huyện đang đẩy mạnh việc tổ chức liên kết, xây dựng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chủ lực của huyện.

Thủy Mộc

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202209/tang-cuong-ket-noi-tieu-thu-nong-san-cho-nguoi-dan-3136175/