Tăng cường đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến nước ta từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phòng vấn về mối quan hệ giữa hai nước nhất là sau 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và kỳ vọng hợp tác giữa hai nước sau chuyến thăm.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tang-cuong-doi-tac-hop-tac-chien-luoc-toan-dien-viet-nam-trung-quoc-104152.htm