Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân tộc

Chiều 22-4, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn làm việc với Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh.

Thời gian qua, Chi bộ Ban Dân tộc đã kịp thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04. Sau 3 năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, diện mạo nông thôn miền núi đã có nhiều thay đổi rõ rệt; 8 nhóm mục tiêu chính và 21 chỉ tiêu cụ thể theo Nghị quyết được cụ thể thành các giải pháp để thống nhất thực hiện. Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch như: Tỷ lệ giảm nghèo bình quân 2 năm đạt 2,55%; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt trên 8%; trên 96% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước hợp vệ sinh…

Thành viên Đoàn kiểm tra phát biểu.

Tuy nhiên, có một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch do tiến độ thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, kết quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Ban Dân tộc trong thực hiện Nghị quyết số 04. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát mục tiêu của Nghị quyết, xác định các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành; tổng hợp, nắm bắt, bao quát toàn diện kết quả thực hiện trong toàn tỉnh để tiếp tục tham mưu cho tỉnh tăng cường vai trò chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới...

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202404/tang-cuong-chi-dao-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-dan-toc-478207f/