Tăng cường chỉ đạo hoạt động quỹ tín dụng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) VN vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo hoạt động quỹ tín dụng nhân dân.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=82721