TAND cấp tỉnh có quyền đề nghị bắt giữ tàu biển

    Gốc

    (NLĐ) - Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển gồm 6 chương, 72 điều đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố trong buổi họp báo ngày 23-9

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/240344.asp