Tấn công website công ty, 5 phút là xong!

    2 đăng lạiGốc

    Website của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, thậm chí của cơ quan nhà nước, rất dễ xâm nhập để thay đổi dữ liệu. Trao đổi với chúng tôi, anh Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm Athena, một công ty chuyên về đào tạo bảo mật và an ninh mạng, cho biết các website của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, thậm chí của cơ quan nhà nước rất dễ xâm nhập để thay đổi dữ liệu.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/CNTT/2007/11/15/215963.tno