Tạm dừng đóng Quỹ Hưu trí và tử tuất cho hơn 1.800 đơn vị, doanh nghiệp

  2 liên quanGốc

  Bảo hiểm Việt Nam vừa có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

  Theo đó, đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và tử tuất đối với hơn 1.800 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng với 192.000 lao động và số tiền tạm dừng đóng là hơn 786 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp đối với 168.000 lao động...

  Từ kết quả thực hiện, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiến nghị Chính phủ có các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19 sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Đây cũng là biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm an sinh xã hội.

  Hà Hiền

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998935/tam-dung-dong-quy-huu-tri-va-tu-tuat-cho-hon-1800-don-vi-doanh-nghiep