Tạm dừng cấp phép công ty chứng khoán và quản lý quỹ

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa thông báo tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=20070