Nhiều địa phương không có nợ quá hạn

Nhiều địa phương không có nợ quá hạn

Nhờ người dân có ý thức trả nợ, địa phương phối hợp tốt với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong công tác...