Một lão nông hết lòng vì đàn chim trời

Một lão nông hết lòng vì đàn chim trời

Dù thất thu hàng trăm triệu đồng vì chim trời đến ở nhưng một lão nông ở Vĩnh Long vẫn hết lòng cưu mang,...