Cao tốc Bắc - Nam, tái định cư sân bay Long Thành...lọt tầm ngắm kiểm toán

Cao tốc Bắc - Nam, tái định cư sân bay Long Thành...lọt tầm ngắm kiểm toán

Năm 2021 KTNN sẽ tập trung kiểm toán 169 cuộc, trong đó có loạt dự án khủng như Cao tốc Bắc - Nam phía Đông...
Loạt dự án lớn dư luận quan tâm vào 'tầm ngắm' kiểm toán

Loạt dự án lớn dư luận quan tâm vào 'tầm ngắm' kiểm toán

Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị

Không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng

Bộ Chính trị ra Chỉ thị về bảo vệ người tố giác tham nhũng

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực