Chuyện của 'Tài liệu tuyệt đối bí mật' qua hồi ức của ông Vũ Kỳ

Chuyện của 'Tài liệu tuyệt đối bí mật' qua hồi ức của ông Vũ Kỳ

Cách đây 15 năm, nhà báo Trâm Anh đã có dịp đến thăm đồng chí Vũ Kỳ, nguyên thư ký của Hồ Chủ tịch nhiều...