Ông vua đầu tiên của Nhật Bản là người Trung Quốc?

Ông vua đầu tiên của Nhật Bản là người Trung Quốc?

Từ Phúc, người vâng lệnh Tần Thủy Hoàng ra biển tìm thuốc trường sinh, được một số học giả Trung Quốc khẳng...