Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng gây rối tại Trạm thu phí BOT Ninh Lộc

Đề nghị xử lý nghiêm đối tượng gây rối tại Trạm thu phí BOT Ninh Lộc

Được giảm phí vẫn cố tình gây rối BOT Ninh Lộc

Được giảm phí vẫn cố tình gây rối BOT Ninh Lộc

Trạm thu phí Ninh Lộc lại xả trạm vì ách tắc

Trạm thu phí Ninh Lộc lại xả trạm vì ách tắc

Trạm thu phí Ninh Lộc ở Khánh Hòa liên tục xả trạm vì bị dân phản đối

Trạm thu phí Ninh Lộc ở Khánh Hòa liên tục xả trạm vì bị dân phản đối

Bộ Giao thông đề nghị xử lý đối tượng gây rối ở trạm BOT Ninh Lộc

Bộ Giao thông đề nghị xử lý đối tượng gây rối ở trạm BOT Ninh Lộc

Rút lại việc trả BOT Ninh Lộc

Rút lại việc trả BOT Ninh Lộc

Giải pháp nào tháo 'nút thắt' căng thẳng tại Trạm thu phí Ninh Lộc ?

Giải pháp nào tháo 'nút thắt' căng thẳng tại Trạm thu phí Ninh Lộc ?

Lại thêm chủ BOT đòi trả lại cho Bộ GTVT

Lại thêm chủ BOT đòi trả lại cho Bộ GTVT

BOT Ninh Lộc đề nghị thống nhất lại phương án thu phí

BOT Ninh Lộc đề nghị thống nhất lại phương án thu phí

Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc đề nghị dừng thu phí, 'nhường' lại trạm cho Bộ GTVT

Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc đề nghị dừng thu phí, 'nhường' lại trạm cho Bộ GTVT

Nguyên nhân dân xô xát tại trạm BOT Ninh Lộc

Nguyên nhân dân xô xát tại trạm BOT Ninh Lộc

BOT Ninh Lộc: Đề xuất mở rộng vùng miễn giảm 100%

BOT Ninh Lộc: Đề xuất mở rộng vùng miễn giảm 100%

Căng thẳng tại BOT Ninh Lộc: Tổng cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng

Căng thẳng tại BOT Ninh Lộc: Tổng cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị sớm lặp lại trật tự tại trạm BOT Ninh Lộc

Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị sớm lặp lại trật tự tại trạm BOT Ninh Lộc

'Hỏa tốc' đề nghị Khánh Hòa giải quyết tình trạng mất trật tự ở BOT Ninh Lộc

'Hỏa tốc' đề nghị Khánh Hòa giải quyết tình trạng mất trật tự ở BOT Ninh Lộc

Trạm thu phí Ninh Lộc liên tục xả trạm vì bị phản đối

Trạm thu phí Ninh Lộc liên tục xả trạm vì bị phản đối

Ngày đầu giảm phí, trạm BOT Ninh Lộc liên tục phải xả trạm

Ngày đầu giảm phí, trạm BOT Ninh Lộc liên tục phải xả trạm