Cô giáo bắt học sinh quỳ: Vì phụ huynh tha thiết nên phải làm?

Cô giáo bắt học sinh quỳ: Vì phụ huynh tha thiết nên phải làm?

Theo cô Quy, mặc dù biết điều này là 'sai về chuẩn mực sư phạm', nhưng cô vẫn đồng ý với nhóm phụ huynh vì...