Học sinh bị thương tích, ngộ độc tại trường học: Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Học sinh bị thương tích, ngộ độc tại trường học: Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

Liên tiếp các vụ học sinh bị thương tích và ngộ độc tại trường học: Bất cẩn và thiếu kỹ năng sống

Liên tiếp các vụ học sinh bị thương tích và ngộ độc tại trường học: Bất cẩn và thiếu kỹ năng sống

Vụ 45 học sinh nhập viện, kỷ luật 2 cán bộ

Vụ 45 học sinh nhập viện, kỷ luật 2 cán bộ

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Học sinh ở Cà Mau nhập viện vì nước súc miệng: Do cán bộ hướng dẫn?

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục học sinh ngộ độc nước súc miệng

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục học sinh ngộ độc nước súc miệng

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Cà Mau: Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

Thầy hướng dẫn sai, hàng chục HS ngộ độc nước súc miệng

Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết và mùa lễ hội 2019

45 học sinh tiểu học Cà Mau nhập viện sau khi súc miệng dung dịch Fluor

45 HS nhập viện sau khi súc miệng dung dịch ngừa sâu răng

45 học sinh ở Cà Mau nhập viện sau khi xúc miệng bằng ung dịch fluor

45 học sinh nhập viện do ngậm nước phòng trừ sâu răng

45 em học sinh nhập viện khi súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng sâu răng

Súc miệng dung dịch Fluor ngừa sâu răng, hàng chục học sinh ở Cà Mau nhập viện

Hàng chục học sinh nhập viện sau khi xúc miệng bằng dung dịch Fluor

Nhiều học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Hàng loạt học sinh nhập viện sau khi súc miệng bằng dung dịch Fluor

Sau khi xúc miệng, 45 học sinh ở Cà Mau nhập viện

Súc miệng bằng dung dịch Flour nhiều học sinh tiểu học nhập viện

Súc miệng bằng dung dịch ngừa sâu răng, 45 học sinh nhập viện

45 học sinh nhập viện sau khi súc miệng Fluor ngừa sâu răng