Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng