Hiệu trưởng trường Hàm Rồng đang bị xét mức kỷ luật

Hiệu trưởng trường Hàm Rồng đang bị xét mức kỷ luật

Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Phạt một loạt trường học lạm thu ở Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Liên tục xử phạt các trường học để xảy ra lạm thu tại Thanh Hóa

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Xử phạt hàng loạt hiệu trưởng vì lạm thu

Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng vì thu nhiều khoản trái quy định

Hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng vì thu nhiều khoản trái quy định

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Trường Hàm Rồng chi chít khoản thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Thu trái quy định, hiệu trưởng trường Tiểu học Hàm Rồng bị phạt 10 triệu đồng

Dự thu sai nhiều khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Dự thu sai nhiều khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng chục khoản, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Thanh Hóa: Trường Hàm Rồng bị tố lạm thu, hiệu trưởng bị phạt 10 triệu đồng

Dự kiến thu hàng loạt khoản vô lý, hiệu trưởng trường tiểu học bị xử phạt

Dự kiến thu hàng loạt khoản vô lý, hiệu trưởng trường tiểu học bị xử phạt

Bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường Hàm Rồng nói 'xúc phạm danh dự nhà trường'

Bị tố lạm thu, Hiệu trưởng trường Hàm Rồng nói 'xúc phạm danh dự nhà trường'

Trường Hàm Rồng lạm thu, lộ thêm khoản bồi dưỡng giáo viên

Trường Hàm Rồng lạm thu, lộ thêm khoản bồi dưỡng giáo viên

Chi chít khoản thu ở trường Hàm Rồng, phụ huynh choáng váng nộp 10 triệu đồng

Chi chít khoản thu ở trường Hàm Rồng, phụ huynh choáng váng nộp 10 triệu đồng