Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Phương dựng rạp cưới chiếm hết lòng đường

Hiệu trưởng Trường tiểu học Đông Phương dựng rạp cưới chiếm hết lòng đường

Hiệu trưởng dựng rạp dài trăm mét, hết 3 ngày 3 đêm giữa lòng đường để làm đám cưới cho con gái

Hiệu trưởng dựng rạp dài trăm mét, hết 3 ngày 3 đêm giữa lòng đường để làm đám cưới cho con gái

Hiệu trưởng dựng rạp giữa đường làm đám cưới cho con 3 ngày 3 đêm

Hiệu trưởng dựng rạp giữa đường làm đám cưới cho con 3 ngày 3 đêm

Hiệu trưởng chiếm lòng đường, tổ chức cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng chiếm lòng đường, tổ chức cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng dựng rạp cưới cho con chiếm hết lòng đường suốt 3 ngày

Hiệu trưởng dựng rạp cưới cho con chiếm hết lòng đường suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường dựng rạp đám cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ngang nhiên chiếm dụng lòng đường dựng rạp đám cưới cho con suốt 3 ngày

Hiệu trưởng ở Hải Phòng dựng rạp cưới cho con gái 3 ngày 3 đêm ở giữa đường

Hiệu trưởng ở Hải Phòng dựng rạp cưới cho con gái 3 ngày 3 đêm ở giữa đường

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng)

Hiệu trưởng chiếm cả lòng đường kéo rạp cưới suốt 3 ngày cho con ở Kiến Thụy (Hải Phòng)