Hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90

Hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90

Những năm qua, các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được triển khai toàn diện, rộng khắp và có hiệu quả cao...
48.000 người nhiễm HIV sẽ được điều trị bằng BHYT từ 1-1-2019

48.000 người nhiễm HIV sẽ được điều trị bằng BHYT từ 1-1-2019

Hơn 50.000 người nhiễm HIV chưa biết tình trạng nhiễm bệnh

Hơn 50.000 người nhiễm HIV chưa biết tình trạng nhiễm bệnh

Điều trị sớm HIV, giảm lây nhiễm trong cộng đồng

Điều trị sớm HIV, giảm lây nhiễm trong cộng đồng

Hướng tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Hướng tới đẩy lùi đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2018

Quảng Ngãi hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2018

Hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90, kết thúc đại dịch AIDS

Tích cực điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

Từ năm 2019 thanh toán qua BHYT khi điều trị ARV

'Không phát hiện = Không lây truyền'