Tháng 8, nhớ Bác Tôn!

Tháng 8, nhớ Bác Tôn!

Những ngày tháng 8 bao giờ cũng đong đầy cảm xúc đối với những ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất An...