Kiến tạo chuẩn mực sống mới trên quê hương Thái Bình

Kiến tạo chuẩn mực sống mới trên quê hương Thái Bình

Thành lập năm 1989, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) bắt đầu con đường kinh...