Huế xuất hiện các hố sụt lún nhà dân xung quanh mỏ đá vôi

Huế xuất hiện các hố sụt lún nhà dân xung quanh mỏ đá vôi

Tình trạng này kéo dài khiến đời sống người dân không ổn định, mất an toàn.
Chủ tịch xã bị tố chặt phá rừng cây của dân: Kết luận chính thức

Chủ tịch xã bị tố chặt phá rừng cây của dân: Kết luận chính thức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo người phá cây rừng của dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo người phá cây rừng của dân

Thông tin mới vụ Chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân

Thông tin mới vụ Chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân

Kiểm điểm chủ tịch xã bị tố dùng rựa phá hoại cây trồng của người dân

Kiểm điểm chủ tịch xã bị tố dùng rựa phá hoại cây trồng của người dân

Vụ chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân: Lộ kết luận bất ngờ

Vụ chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân: Lộ kết luận bất ngờ

Thừa Thiên - Huế: Hàng trăm héc ta lúa 'thoi thóp'

Thừa Thiên - Huế: Hàng trăm héc ta lúa 'thoi thóp'

Trần tình khó chấp nhận của Chủ tịch xã bị 'tố' phá hoại cây trồng của dân

Trần tình khó chấp nhận của Chủ tịch xã bị 'tố' phá hoại cây trồng của dân

Bất thường nhiều khu ruộng bị sụt lún, nông dân Thừa Thiên- Huế: lo lắng

Bất thường nhiều khu ruộng bị sụt lún, nông dân Thừa Thiên- Huế: lo lắng