Tiết lộ sốc về 'bà trùm' U70 cầm đầu đường dây trộm chó

Tiết lộ sốc về 'bà trùm' U70 cầm đầu đường dây trộm chó

Thanh Hóa: Bắt giữ nữ quái U70 cầm đầu đường dây cẩu tặc bất hảo

Thanh Hóa: Bắt giữ nữ quái U70 cầm đầu đường dây cẩu tặc bất hảo

Lý lịch bất bảo 'bà trùm' đường dây trộm chó ở Thanh Hóa

Lý lịch bất bảo 'bà trùm' đường dây trộm chó ở Thanh Hóa

Nữ quái U70 điều hành đường dây trộm chó

Nữ quái U70 điều hành đường dây trộm chó

U70 làm bà trùm trộm chó: Thông tin bất ngờ

U70 làm bà trùm trộm chó: Thông tin bất ngờ

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm chó

Triệt phá nhóm đối tượng chuyên trộm chó

Phá ổ trộm chó do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu

Phá ổ trộm chó do người phụ nữ 69 tuổi cầm đầu

Lộ diện nữ 'đạo chích' U70 cầm đầu đường dây trộm chó liên huyện ở Thanh Hóa

Lộ diện nữ 'đạo chích' U70 cầm đầu đường dây trộm chó liên huyện ở Thanh Hóa

Tạm giữ hình sự năm đối tượng trộm chó

Tạm giữ hình sự năm đối tượng trộm chó

Phá ổ trộm chó manh động do một phụ nữ gần 70 tuổi làm 'bà trùm'

Phá ổ trộm chó manh động do một phụ nữ gần 70 tuổi làm 'bà trùm'

Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó

Thanh Hóa: tạm giữ hình sự 5 nghi phạm trong đường dây trộm chó