Đền Pô INư-NưGar – Ngôi đền thờ vị tiên nữ giáng trần

Đền Pô INư-NưGar – Ngôi đền thờ vị tiên nữ giáng trần

Đền Pô INư-NưGar có tên chữ: DaNok PôINư-NưGar. Đền thuộc thôn Hữu Đức (xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước,...
Đền Pô INư-NưGar – Ngôi đền thờ vị tiên nữ giáng trần

Đền Pô INư-NưGar – Ngôi đền thờ vị tiên nữ giáng trần

Đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận – rộn ràng lễ hội Ka Tê 2020

Đồng bào dân tộc Chăm Ninh Thuận – rộn ràng lễ hội Ka Tê 2020

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Ninh Thuận: Rộn ràng Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm rộn ràng vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm rộn ràng vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm Ninh Thuận vui đón Lễ hội Katê 2020

Độc đáo lễ rước y trang và dấu tích về bộ y phục Thánh Mẫu Ina Nagar

Độc đáo lễ rước y trang và dấu tích về bộ y phục Thánh Mẫu Ina Nagar

Ninh Thuận: Lễ hội Katê 2020 - Dòng chảy văn hóa của đồng bào Chăm

Ninh Thuận: Lễ hội Katê 2020 - Dòng chảy văn hóa của đồng bào Chăm

Ninh Thuận: Thời gian, địa điểm diễn ra Lễ hội Katê 2020

Ninh Thuận: Thời gian, địa điểm diễn ra Lễ hội Katê 2020

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê

Đồng bào Chăm vui đón Lễ hội Katê