Kỷ lục mới về liên đới lượng tử

Kỷ lục mới về liên đới lượng tử

5 thói quen dùng smartphone sai lầm ai cũng mắc phải

5 thói quen dùng smartphone sai lầm ai cũng mắc phải

Vì sao âm thanh lại phá nát được cốc thủy tinh?

Vì sao âm thanh lại phá nát được cốc thủy tinh?

5 thói quen dùng smartphone sai lầm ai cũng mắc phải

5 thói quen dùng smartphone sai lầm ai cũng mắc phải

Vì sao mỗi người có nhịp đập trái tim khác nhau?

Vì sao mỗi người có nhịp đập trái tim khác nhau?

Vũ trụ không truyền âm thanh, các nhà du hành nói chuyện kiểu gì?

Vũ trụ không truyền âm thanh, các nhà du hành nói chuyện kiểu gì?

1001 thắc mắc: Vì sao âm thanh lại phá nát được cốc thủy tinh?

Teledyne E2V giới thiệu các sản phẩm mới tại Triển lãm quốc phòng Seoul ADEX