Phát hiện hơn 4 tấn lúa giống nhái thương hiệu ST 24

Phát hiện hơn 4 tấn lúa giống nhái thương hiệu ST 24

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện HTX cho rằng do nhu cầu giống mà các trung tâm giống không đủ...