Hé lộ nguyên nhân cây cầu đang xây thì đổ sập xuống suối

Hé lộ nguyên nhân cây cầu đang xây thì đổ sập xuống suối

Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Thi công chưa đúng bản vẽ thiết kế, cầu gần 1 tỷ đang xây dựng bỗng đổ sập

Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Đã xác định nguyên nhân sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân vụ sập cầu khi đang đổ bê tông ở Yên Bái

Yên Bái: Cây cầu từ thiện bị sập khi đang xây dựng

Yên Bái: Cây cầu từ thiện bị sập khi đang xây dựng

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Đang thi công, cầu bê tông bất ngờ sập đổ do đâu?

Cầu vừa đổ bê tông đã sập ở Yên Bái: Xác định nguyên nhân

Cầu vừa đổ bê tông đã sập ở Yên Bái: Xác định nguyên nhân

Xác định nguyên nhân cầu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Yên Bái

Xác định nguyên nhân cầu đang thi công bất ngờ đổ sập ở Yên Bái

Yên Bái: Cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ đang thi công thì bị gãy

Yên Bái: Cầu từ thiện dân sinh Gốc Nụ đang thi công thì bị gãy