Lâm Đồng tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Lâm Đồng tăng cường cải cách thủ tục hành chính

Nhiều năm nay, Lâm Ðồng thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt...