Tập đoàn du lịch 178 tuổi của Anh phá sản, hàng nghìn du khách bị mắc kẹt

Tập đoàn du lịch 178 tuổi của Anh phá sản, hàng nghìn du khách bị mắc kẹt

Anh sẽ tìm cách bồi thường chi phí để đưa hàng nghìn người là khách hàng của Thomas Cook về nước và sẽ kiểm...