Rắn dọc dưa tung cú đớp nhanh như cắt khiến cú mèo không kịp trở tay

Một con chim cú mèo đã có màn đối đầu với loài rắn hung dữ có tên rắn sọc dưa. Được biết, đây là một loài...