Quảng Nam: Xử phạt hành chính chủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm quý hiếm

Quảng Nam: Xử phạt hành chính chủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm quý hiếm

Xử phạt hành chính chủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm quý hiếm

Xử phạt hành chính chủ quán cà phê nuôi nhốt 7 con rùa thuộc nhóm quý hiếm

Rùa quý trong quán cà-phê

Rùa quý trong quán cà-phê

Quảng Nam sẽ thả 7 cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Quảng Nam sẽ thả 7 cá thể rùa quý hiếm về môi trường tự nhiên

Quảng Nam: Tạm giữ 7 cá thể rùa nghi quý hiếm bị nuôi nhốt tại một quán cà phê

Quảng Nam: Tạm giữ 7 cá thể rùa nghi quý hiếm bị nuôi nhốt tại một quán cà phê

7 con rùa nghi quý hiếm bị chủ quán cà phê nuôi nhốt ở Quảng Nam

7 con rùa nghi quý hiếm bị chủ quán cà phê nuôi nhốt ở Quảng Nam

Quảng Nam: Tịch thu 7 cá thể rùa trọng lượng hơn 30kg nghi là rùa quý hiếm

Quảng Nam: Tịch thu 7 cá thể rùa trọng lượng hơn 30kg nghi là rùa quý hiếm

Quảng Nam: Tạm giữ 7 cá thể rùa nghi quý hiếm tại quán cà phê

Quảng Nam: Tạm giữ 7 cá thể rùa nghi quý hiếm tại quán cà phê

Tịch thu hơn 30kg rùa nghi là cá thể quý hiếm ở một quán càphê

Tịch thu hơn 30kg rùa nghi là cá thể quý hiếm ở một quán càphê