Cục Cảnh sát PCCC & CNCH khen thưởng hai khách nước ngoài dũng cảm cứu người

Cục Cảnh sát PCCC & CNCH khen thưởng hai khách nước ngoài dũng cảm cứu người

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ khỏi đám cháy tại Đà Nẵng

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ khỏi đám cháy tại Đà Nẵng

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cảm ơn hai du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ bên trong đám cháy

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cảm ơn hai du khách nước ngoài cứu hai em nhỏ bên trong đám cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ trong ngôi nhà bị cháy

Bộ Công an tặng bằng khen hai ông Tây cứu trẻ trong đám cháy

Bộ Công an tặng bằng khen hai ông Tây cứu trẻ trong đám cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Bộ Công an trao Bằng khen cho 2 du khách cứu các em nhỏ kẹt trong đám cháy

Tặng bằng khen du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy

Tặng bằng khen du khách nước ngoài cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy

Cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy, hai du khách được khen thưởng

Cứu 2 em nhỏ bị kẹt trong đám cháy, hai du khách được khen thưởng

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy

Khen thưởng du khách nước ngoài cứu 2 trẻ em trong ngôi nhà cháy

Đà Nẵng: Du khách nước ngoài lao vào 'biển lửa' cứu 2 em nhỏ

Đà Nẵng: Du khách nước ngoài lao vào 'biển lửa' cứu 2 em nhỏ